„Asy” peerelowskiego wywiadu

Od pewnego czasu tzw. wolne media (i wcale nie skrajnie lewicowe), jak i sami funkcjonariusze, nie wiem czy napisał‡ byli skoro ze sł‚użb specjalnych się™ raczej nie wychodzi, przekonują… nas, że wywiad PRLu to w zasadzie podkradał‚ technologie i z narażeniem życia chronił‚ życie obywateli, ich godność‡, pracę™ i rodzinę™. Wspominał‚em o Zacharskim, mam wrażenie, że na się™ próbuje się™ stworzyć‡ "€žnowego Klossa".€ Akurat mnie to nie dziwi, ludzie chcą… wykorzystać‡ wolny rynek żeby trochę™ zarobić‡ na starość‡, jeżeli oczywiście mają… mało... Druga sprawa to dział‚ania IPNu i różnych środowisk patriotycznych mają…ce na celu przybliżenie społeczeństwu sylwetek "żoł‚nierzy wyklętych"€, co dla ludzi do niedawna (albo nawet i teraz!) operujących sloganami rodem z głębokiej komuny- "bandy", "wojna domowa", "poakowska zbieranina", "warchoły", jest nie do przyjęcia.

Oczywiście te bajki o "€ždzielnych wywiadowcach"€ nie mają… za wiele z prawdy, co celnie zauważył R. Terlecki we wstępie do książki Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii:

"(...) Warto jednak pamiętać‡ o szczególnym znaczeniu poję™cia "€žwywiad"€, którym w ciągu następnych lat chętnie posługiwali się™ zarówno funkcjonariusze, jak i konfidenci bezpieki. Otóż peerelowski wywiad zajmował się przede wszystkim zbieraniem informacji o środowiskach emigracyjnych i prowadzeniem przeciwko nim pracy operacyjnej. Dlatego ostrożnie należny traktował‡ późniejsze wyznania "pracowników wywiadu"€, którzy rzekomo zdobywali głównie informacje wojskowe czy gospodarcze. W rzeczywistości ich działalność niewiele się różniła od pracy funkcjonariuszy w kraju. Donos na kolegę pracującego w tym samym konsulacie, fotografia wiernych pod polskim kościołem wykonana z ukrytego aparatu, podsłuchana rozmowa rodaka na służbowej delegacji- tak najczęściej przedstawiały się osiągnięcia asów esbeckiego "€žwywiadu". €To samo dotyczy tajnych współpracowników, którzy starali się zasłużyć na kolejny wyjazd czy dewizową gratyfikację."

Za: Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005, s. 8- 9.